Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
Сургалт семинар
Оюутнуудын анхааралд
  • 2018-12-02
Оюутны санаачилгын тэтгэлэгт төслийн тухай Оюутнуудад зориулсан зааварчилгаа /танилцуулга/-г Power Point Presentation хэлбэрээр тус группын файлын сангаас татан авч танилцаарай оюутнуудаа
  • 2018-11-22
"Эдийн засаг,менежмент"-ийн салбар хуралдааны эзэд маань 4 сая тѳгрѳгний грантаа гардан авлаа.
Багш нарын анхааралд
  • 2017-11-02
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУЛГАМДСАН ЗАРИМ АСУУДАЛД: ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХҮНДРЭЛЭЭС ГАРАХ АРГА ЗАМ ( ЭШХУРАЛ)
  • 2017-03-15
Эрдмийн Чуулган 2017