Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт гомдолоо бичиж бидны үйл ажиллагааны тус болно уу.

Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт гомдолоо бичиж бидны үйл ажиллагааны тус болно уу.

Мөн хажуугийн туслах цэсэнд байрлах онлайн туслахаар / yahoo messenger /  дамжуулан та хүссэн мэдээллээ лавлах боломжтой.