Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА

ОЮУТНЫ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ӨРСӨЛДӨӨНТ ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас Азийн Хөгжлийн Банкны зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн хүрээнд их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд тэтгэлэг олгох уралдаан зарлаж байна.
Уралдаанд байгалийн ухаан, инженер технологи болон хөдөө аж ахуйн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд өөрсдийн санаачилгыг дэвшүүлж, төсөл бичиж оролцоно.
Төслийн чиглэл:
- нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах;
- оюутны суралцах орчныг сайжруулах;
- оюутны клубын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх;
- дотуур байрны орчныг сайжруулах;
- оюутанд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, боловсронгуй болгох;
- дотоодын оюутан солилцоог дэмжих;
- хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих;
- хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах
Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа: 12 хүртэлх сар
Тэтгэлгийн хэмжээ: 3 сая төгрөг хүртэл
Хүлээн авах хугацаа: Төслийн өргөдлийг 2016 оны 4 дүгээр сарын 7–ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл харьяа их, дээд сургуулийн оюутны асуудал хариуцсан албанд хүлээн авна.
Оюутны санаачилгыг дэмжих өрсөлдөөнт тэтгэлэгтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл, журам, маягтыг http://www.meсs.gov.mn, http://www.herp.mn вэб хуудаснаас танилцана уу.
Холбогдох утас: 70007263
Цахим хаяг: grants@herp.mn