Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            

 Сургалтын төлбөр

11.1 Сургалтын нийт төлбөр нь судлах хичээлийн чиглэлийн агуулга, хэлбэр, багтаамж, багш нараас суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний зардал, бие дааж ажиллах, хүч хөдөлмөр, мэдлэг, чадвараа дүгнүүлэх хэлбэр, цаг хугацааны зардлын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Урьд жилүүдийн зардлын гүйцэтгэлийн судалгаанд тулгуурлан тухайн төсвийн жилийн инфляци, хөрөнгө оруулалт, хөдөлмөрийн зардлын өсөлтийн хэрэгцээг тусган нэг кредитийн үнийг тодорхойлно.

11.2 Тухайн кредитийн үнийн тооцоог сургуулийн захиргааны зөвлөл хэлэлцсэний үндсэн дээр сургуулийн удирдах зөвлөл батална.

11.3 Нэг кредитийн үнийн үндсэн дээр улирлаар ба хичээлийн жилээр, сонгосон хичээлийн кредитэд харгалзах сургалтын төлбөрийг суралцагчид төлнө. Уг төлбөрийг төлсөн нөхцөлд сургалтын бүх талын үйлчилгээ авах эрх нээгдэнэ.

11.4 Сургалтын төлбөрийг хичээлийн жилээр болон түүнээс урт хугацаагаар бүрэн төлсөн тохиолдолд сургуулийн захиргаа зохих журмын дагуу суралцагчдад хөнгөлөлт үзүүлнэ. Мөн амьдралын гачигдалтай оюутан суралцагчдыг аль болох дэмжих бодлогыг сургуулиас барина.

Тэтгэлэг

1.    Ерөнхий чиглэлээр элсээд, суралцах явцдаа мэргэжлийн тодорхой хөтөлбөрөө нарийвчлан сонгох

2.    Сургалтын кредит тогтолцоонд бүрэн шилжсэн учраас төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн тэргүүлэх их сургуулиудтай сургалтын хөтөлбөр хувьд хөрвөх боломжтой.

3.    Улс, хот, аймаг, дүүргийн мэргэжлийн суурь хичээлийн олимпиадад амжилттай оролцож ерөнхий шалгалт өгсөн элсэгч нь сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр шууд элсэх эрх

4.    ЭЕШ-ын оноо өндөр, амьдралын боломж тааруу элсэгч үүсгэн байгуулагчийн тэтгэлгээр элсэн суралцах

5.    Оюутан бүрийг “Үндэсний тэтгэлэг”-т хамруулан сар бүр 70’200 төгрөг олгоно.

6.    Тус сургуулийн элсэгч “Оюутны өргөө” буюу 1000 оюутны байранд амьдарч суралцах боломжтой

7.    Тус сургуулийн оюутны зөвлөлийн идэвхитэн сонгуультнуудын ажлын үр дүнгийн урамшуулал

8.    Төрийн өндөрлөгүүдийн болон гадаад, дотоодын нэрт хүмүүс, бизнесийн томоохон байгууллагуудын тэтгэлэгт хамруулж ажилладаг олон жилийн туршлагатай.