Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУЛГАМДСАН ЗАРИМ АСУУДАЛД: ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХҮНДРЭЛЭЭС ГАРАХ АРГА ЗАМ ( ЭШХУРАЛ)

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУЛГАМДСАН ЗАРИМ АСУУДАЛД: Өнөөгийн байдал, хүндрэлээс гарах арга зам

( ЭШХурал)

 

Хаана: ШУА-ийн  “Эрдэм” их чуулганы танхим

Хаяг: Соёлын төв өргөө Г корпус 3 давхар

Хэзээ: 2018 оны 12 сарын 01-ны 13.00-19.00 цагт

Зохион байгуулагчид: ШУА, ШУТС, УБЭИСургууль

Оролцогчид: Сангийн яам, Монгол банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Эдийн засаг, нийгмийн судалгааны төвүүд, төрийн бус байгууллагууд, их дээд сургуулиудын эрдэмтэн, судлаачид, бизнесийн төлөөлөл

Зорилго :Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдалд учирч байгаа зарим тулгамдсан асуудлууд, нөхцөл байдалд дүгнэлт өгөх, макро эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, өнөөгийн хүндрэлийг даван туулах арга зам, боломжийг хэлэлцэж дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг гаргахад оршино.