Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар сургуулийн 2025 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөг батлав

Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар тус сургуулийн 2025 он

хүртэлх стратеги төлөвлөгөөг батлав

Сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хурал 2018 оны 12 сарын 20- нд хуралдаж тус сургуулийн 2025 он хүртэл хөгжлийн сратеги төлөвлөгөөг хилэлцэн дэмжин батлав.

Тус сургуулийн 2025 он хүртэлх хөгжлийн зорилго нь сургалт, судалгааны их сургуулийн түвшинд хүрч хөгжих явдал байна. Үүнтэй холбоотойгоор  хоер жилээр төлөвлөсөн хөгжлийн 4 үе шат байхаар стратеги  төлөвлөн боловсруулсан байна. Уг стратеги товхимлыг. Төлөвлөгөөг иж бүрэн тусгасан товхимлыг сургуулиас бэлтгэж байна