Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
Оюутан цэрэгт хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд сургалтын албанд ирж бүртгүүлнэ үү? Жич: 2001 оны 06 сарын 01-нээс өмнө төрсөн байх шаардлагатай.

Оюутан цэрэгт хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд сургалтын албанд ирж бүртгүүлнэ үү? Жич: 2001 оны 06 сарын 01-нээс өмнө төрсөн байх шаардлагатай.