Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            
1996-2019 он
Анги даасан болон зөвлөх багш нарын анхааралд

Нийслэлийн Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын Захирамжийн дагуу УБЭИС-ийн нийт эрэгтэй оюутнуудаас эрүүл мэнд бие бялдарын түвшинг тогтоох сорил авна. 2019.04.19-ний Баасан гарагын өглөө 9:00 цагт Чингэлтэй Дүүргийн Цэргийн Штаб болон Биеийн Тамир Спортын хорооны төлөөлөгчид ирж сорилыг авах тул тус сургуулийн анги даасан багш болон зөвлөх багш нар өөрсдийн хариуцсан ангиудын хамт 8:40-д спорт зааланд ирж зохион байгуулалтанд оролцоно. Жич: хоцорч болохгүй